Kontrolní prověrky z matematiky 9.roč.

Nakladatelství Blug - Petr Blumentritt

Kontrolní prověrky z matematiky 9.roč.

Nakladatelství Blug - Petr Blumentritt

Sbírka úloh z matematiky 9.roč. s klíčem

Emilie Ženatá

Nakladatelství Blug - Petr Blumentritt

Sbírka úloh z matematiky 9.roč. s klíčem

Emilie Ženatá

Nakladatelství Blug - Petr Blumentritt

Matematika 9.roč. - nové vydání

Coufalová a kol.

Nakladatelství Fortuna

Matematika 9.roč. - nové vydání

Coufalová a kol.

Nakladatelství Fortuna

Matematika 9.roč. - Algebra - učebnice

Binterová Helena, Fuchs Eduard, Tlustý Pavel

Nakladatelství Fraus

Matematika 9.roč. - Algebra - pracovní sešit

Binterová Helena, Fuchs Eduard, Tlustý Pavel

Nakladatelství Fraus

Matematika 9.roč. - Geometrie - učebnice

Binterová Helena, Fuchs Eduard, Tlustý Pavel

Nakladatelství Fraus

Matematika 9.roč. - Geometrie - pracovní sešit

Binterová Helena, Fuchs Eduard, Tlustý Pavel

Nakladatelství Fraus

Matematika 9.roč. - metodická příručka

Binterová Helena, Fuchs Eduard, Tlustý Pavel

Nakladatelství Fraus

Geometrie 9.roč. - učebnice

Zdena Rosecká, Arnošt Míček

Nakladatelství Nová škola Brno

Algebra 9.roč. - učebnice

Zdena Rosecká a kolektiv učitelů

Nakladatelství Nová škola Brno

Chvilky s algebrou 9.roč. - pracovní sešit

Zdena Rosecká

Nakladatelství Nová škola Brno

Rovnice, slovní úlohy II 9.roč.

Zdena Rosecká a kolektiv učitelů

Nakladatelství Nová škola Brno

Geometrie 9.roč. - pracovní sešit

Zdena Rosecká

Nakladatelství Nová škola Brno

Jak řešit matematické problémy

Prof. RDNr. Jan Kopka, CSc.

Nakladatelství Nová škola Brno

Příprava na přijímací zkoušky na střední školy Matematika

Mgr. Eva Břicháčková

Nakladatelství Nová škola Brno

Matematika 9.roč. - Práce s daty, úměrnosi a funkce - učebni

Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

Matematika 9.roč. - Práce s daty, úměrnosi a funkce - PS

Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

Matematika 9.roč. - Finanční matematika - učebnice

Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

Matematika 9.roč. - Finanční matematika - pracovní sešit

Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

Matematika 9 - Podobnost a funkce úhlu (učebnice)

Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

Matematika 9 - Podobnost a funkce úhlu (pracovní sešit)

Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

Matematika 9 - Jehlany, kužely a koule (učebnice)

Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

Matematika 9 - Jehlany, kužely a koule (pracovní sešit)

Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

Pracovní karty a šablony pro činnostní učení matem.v 8-9.roč

Marie Randáčková a kol.

Nakladatelství Tvořivá škola

Matematický klokan 2000-2004 - Kadet 8-9.roč.

Mgr. Jitka Hodaňová, Ph.D., Mgr. Radek Horenský, Mgr. Vladimír Vaněk, Ph.D.

Nakladatelství Prodos

Matematika 9.roč. - učebnice

RNDr. Josef Molnár, CSc., Mgr. Libor Lepík, RNDr. Hana Lišková, RNDr. Jan Slouka, RNDr. Bronislava Růžičková, Dr.

Nakladatelství Prodos

Matematika 9.roč. - sbírka úloh

RNDr. Josef Molnár, CSc., Mgr. Libor Lepík, RNDr. Hana Lišková, RNDr. Jan Slouka, RNDr. Bronislava Růžičková, Dr.

Nakladatelství Prodos

Jan Vitoul

Středisko učebnic