Matematika 6/1 PS dle osnov MŠMT

Autor: Mgr. Ladislav Kočí a Mgr. Slavomír Kočí

Nakladatelství TV Graphic - Slavomír Kočí

EAN:

Náš kód: 612201

Dostupnost: na skladě

Cena: 50.00 Kč


I. Opakování a prohlubování učiva z 5. ročníku. Přirozená čísla a početní výkony s nimi. Rozeznávání rovinných obrazců. Obvod a obsah obrazce. Rozeznávání prostorových útvarů. Jednoduché konstrukční úlohy. Řešení jednoduchých slovních úloh a rozvíjení logického myšlení. Souhrnné opakování. Test - 25 minut II. Zlomek, desetinná čísla. Zlomky, sšítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem. Desetinná čísla, vyjádření desetinných zlomků desetinným číslem a porovnávání desetinných čísel. Zaokrouhlování desetinných čísel, sčítání a odčítání desetinných čísel. Násobení a dělení desetinného čísla 10, 100, 1000. Převádění jednotek délky, obsahu a hmotnosti. Násobení desetinných čísel desetinným číslem. Test - 25 minut Samostatný projekt č.

Jan Vitoul

Středisko učebnic