Dějiny středověku pro SŠ - učebnice NOVĚ VYDÁNÍ

Autor: Zdeněk Beneš, Naďa Mýtinová

Nakladatelství Práce

EAN: b87002

Náš kód: 293710

Dostupnost: do týdne

Cena: 269.00 Kč


Nové učebnice pamatují nejen na zajímavý a srozumitelný výklad, ale i na rozsáhlý didaktický aparát (otázky k opakování, rozšiřující texty, citace z písem-ných pramenů, hledání souvislostí s učivem dalších předmětů atd.). Nechybí samozřejmě ani přehledné mapy, schémata a bohatý obrazový materiál. Textová část obrazového doprovodu slouží k dokreslení výkladu. Výzvou k pozornému studiu kapitol jsou úvahové texty a úkoly k zamyšlení. Zařazené chronologické přehledy jsou výbornou pomůckou k rychlému zopakování si průběhu kapitol a sledu událostí. Učebnice zahrnuje období od zániku Západořímské říše až k počátkům objevování mimoevropských civilizací. Obsah ÚVOD I. ZROZENÍ EVROPY 1. Západořímská říše 2. Byzantská říše 3. Arabská říše a islám 4. Franská říše 5. Svatá říše římská 6. Císařství a papežství 7. Středověká společnost II. VEDLEJŠÍ MOCENSKÁ CENTRA RANĚ STŘEDOVĚKÉ EVROPY 8. Střední Evropa a české země 9. Český stát 10. Polsko, Uhry, Slovensko 11. Normané – od Skandinávie po Středomoří, Kyjevská Rus III. ROZHODUJÍCÍ STOLETÍ 12. Společnost a hospodářství 13. Vzdělání a kultura 14. Společnost a náboženství 15. Český stát za posledních Přemyslovců 16. Společnost českého státu IV. KRIZE 14. STOLETÍ – ROZKOLÍSANÁ SPOLEČNOST 17. Rozkolísaná společnost 18. Mocenské soupeření Anglie a Francie 19. Český stát za Lucemburků 20. Úpadek lucemburské moci V. NA POČÁTKU NOVOVĚKU 21. Renesance 22. Reformace 23. Na cestě ke stabilitě 24. Objevování světa a mimoevropské civilizace

Jan Vitoul

Středisko učebnic