Atlas českých dějin 1 - do roku 1618

Nakladatelství Kartografie

EAN: 9788070115015

Náš kód: 242710

Dostupnost: do týdne

Cena: 229.00 Kč


Atlas určený pro všechny typy středních škol a vyšší ročníky víceletých gymnázií mapuje světový vývoj od pravěku do počátku Třicetileté války. Každá kapitola je uvedena textovou dvoustranou se stručnou charakteristikou období (obraz krajiny, přehled dějin, hospodářství, kultury a společnosti). Následují stránky s barevnými historickými mapami územního vývoje českého státu, historických sídel, významných událostí, válek atd. Mapy jsou doplněny ilustracemi významných osobností, ukázkami architektonických stylů, uměleckých předmětů a přibližující každodenní život. V závěru každé kapitoly najdete časovou přímku, srovnávající nejdůležitější historické události daného období v českých zemích a v Evropě a stránku ilustrací popisující způsob života v této době. Atlas je ukončen výběrovým rejstříkem názvů použitých v mapách. Autorkou atlasu je Doc.Dr. Eva Semotanová, DrSc., vědecká pracovnice Historického ústavu AV ČR a docentka Filozofické fakulty UK. 1. díl Atlasu českých dějín je rozdělen do osmi kapitol: I. České země v pravěku II. České země v 6. - 9. století - Sámova říše, Velká Morava III. České země v 10. - 12. století - Přemyslovské knížectví IV. České země ve 13. a počátkem 14. století - Přemyslovské království V. České země ve 14. století - Lucemburkové VI. České země v I. polovině 15. století - Husitsví VII. České země ve II. polovině 15. století - Jiří z Poděbrad, Jagellonci VIII. České země v 16. a počátkem 17. století nbsp;- Stavovská monarchie

Doporučené doplňky:

Atlas světových dějin 1 - Pravěk a středověk

Nakladatelství Kartografie

Atlas světových dějin 2 - Středověk a novověk

Nakladatelství Kartografie

Atlas českých dějin 2 - od roku 1618

Nakladatelství Kartografie

Jan Vitoul

Středisko učebnic