Matematika 7.roč. - nové vydání

Autor: Coufalová a kol.

Nakladatelství Fortuna

EAN: 9788073731410, f1089

Náš kód: 192222

Dostupnost: na skladě

Cena: 175.00 Kč


Jde o druhou učebnici z ucelené řady matematiky pro 2. stupeň ZŠ opatřené schvalovací doložkou MŠMT. Pojetí učebnic klade důraz na rozvoj klíčových kompetencí žáka. Druhé vydání této řady bylo upraveno na základě připomínek lektorů a učitelů, kteří učebnice již používali, a na základě nových poznatků vyplývajících z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – některé pasáže byly vypuštěny, některé učivo bylo přesunuto z učiva základního do rozšiřujícího a naopak, tak aby plně odpovídalo cílům RVP ZV. K přednostem této řady učebnic patří: - promyšlené zařazení motivačních úloh odrážejících každodenní životní realitu, - systematičnost, cykličnost a přehlednost výkladu, - oddělení učiva základního od rozšiřujícího, - promyšlené zařazování úloh různého stupně obtížnosti, - přehledná grafická úprava s použitím barvy a velkého množství názorných obrázků.

Doporučené doplňky:

Matematika 6.roč. - nové vydání

Coufalová a kol.

Nakladatelství Fortuna

Matematika 8.roč. - nové vydání

Coufalová a kol.

Nakladatelství Fortuna

Matematika 9.roč. - nové vydání

Coufalová a kol.

Nakladatelství Fortuna

Jan Vitoul

Středisko učebnic