Planet 1 Kursbuch

Autor: Gabriele Kopp, Siegfried Büttner, Josef Alberti

Nakladatelství Hueber Verlag

EAN: 9783190016785

Náš kód: 082010

Dostupnost: do týdne

Cena: 480.00 Kč


• učebnice pro 2. stupeň ZŠ a osmiletá gymnázia, vhodná pro výuku 2. jazyka • má schvalovací doložku ministerstva školství • přitažlivá témata odpovídající věkové kategorii starších žáků • učivo rozvržené podle stupňů Evropského jazykového portfolia • přehledné členění: 16 krátkých lekcí - 4 tématické okruhy • strategie učení a tipy pomáhají vést žáky k samostatné práci • trénink sebehodnocení žáka (Das kann ich schon.) • moderní grafická úprava – piktogramy, atraktivní ilustrace a fotografie • podpora výuky gramatiky: vizualizace, barevné členy, tipy • hry a projekty, svěží písničky • od počátku systematický nácvik výslovnosti • vnitřní diferenciace cvičení podle stupně obtížnosti – pomoc pro učitele při nevyrovnané úrovni žáků • CD-ROM pro učitele pro tvorbu cvičení – viz str. 18 • atraktivní DVD se scénkami a písničkami, tématicky se váže k 1. a 2. dílu • Český pracovní sešit obsahuje navíc německo-český slovníček řazený chronologicky podle lekcí, výklad gramatiky v češtině, překlad pokynů v učebnici i v pracovním sešitě, učební strategie a techniky (Učení bez mučení) aj.

Doporučené doplňky:

Planet 1 Tschechisches Arbeitsbuch

Gabriele Kopp, Siegfried Büttner, Josef Alberti

Nakladatelství Hueber Verlag

Planet 1 Lehrerhandbuch

Gabriele Kopp, Siegfried Büttner, Josef Alberti

Nakladatelství Hueber Verlag

Planet 1 3 Audio-CDs

Gabriele Kopp, Siegfried Büttner, Josef Alberti

Nakladatelství Hueber Verlag

Planet 1 DVD A1-A2

Gabriele Kopp, Siegfried Büttner, Josef Alberti

Nakladatelství Hueber Verlag

Planet 1 Materialien für interaktiven Whiteboards

Gabriele Kopp, Siegfried Büttner

Nakladatelství Hueber Verlag

Planet Übungsblätter per Mausklick

Meinolf Mertens

Nakladatelství Hueber Verlag

Jan Vitoul

Středisko učebnic